s4 3

Samsung Galaxy S4 images

Samsung Galaxy S4 images

වඩාත් උවමනාවෙන්, උනන්දුවෙන් බලාගෙන හිටිය දේ අද දිනයේදී නිකුත් උනා. විශේෂාංග වලට කලින් මෙහි මුහුණුවර ගැන ප්‍රථමයෙන් සටහනක් ලියන්න තමයි මේ සැරසෙන්නේ.

Samsung Galaxy S4 ඔබ වෙත එන්නේ ලොව ඉහලම දෘඩාංග විශේෂාංග එක්ක සහ නවීකරණය කරන ලද මෘදුකාංග සමුදායක් සමගයි. මෙන්න තියනවා ඒ ඇති උත්කර්ෂවත් උත්සවයේ පින්තුර සහ Samsung Galaxy S4 හි පින්තුර පෙළක්

2013-03-15_0937 2013-03-15_0939 2013-03-15_0940 2013-03-15_0943 2013-03-15_0944 2013-03-15_09482013-03-15_0952_001 2013-03-15_0955 2013-03-15_0952 2013-03-15_0952 2013-03-15_0952_001 2013-03-15_0955

S4 s4 2 s4 3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments
There are no comments

Add yours

Read more:
Android_apps_design
Apps Of the Week (Part 5)

Apps Of the Week (Part 5) -19/11/2012 to 25/11/2012     1. Fake GPS නිවසේ සිට Foursquare check-in කරන්න, කැමරාවෙන් ගත්..

htcapple
HTC-Apple

HTC-Apple මීට සති කීපයකට ඉහතදී හරි අපුරු දෙයක් උනා, ඔය තාක්ෂනික ලෝකය ගැන උනන්දුවෙන් ඉන්න අයට නම් මතක ඇති. ඒ..

HeartBeat
Your New Password Is Your Heartbeat

Your New Password Is Your Heartbeat අප අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරද්දී අපේ ආරක්ෂාව බොහෝවිට තීරණය වෙන්නේ අපේ Password එක මත වෙන්න..

Close