s4 3

Samsung Galaxy S4 images

Samsung Galaxy S4 images

වඩාත් උවමනාවෙන්, උනන්දුවෙන් බලාගෙන හිටිය දේ අද දිනයේදී නිකුත් උනා. විශේෂාංග වලට කලින් මෙහි මුහුණුවර ගැන ප්‍රථමයෙන් සටහනක් ලියන්න තමයි මේ සැරසෙන්නේ.

Samsung Galaxy S4 ඔබ වෙත එන්නේ ලොව ඉහලම දෘඩාංග විශේෂාංග එක්ක සහ නවීකරණය කරන ලද මෘදුකාංග සමුදායක් සමගයි. මෙන්න තියනවා ඒ ඇති උත්කර්ෂවත් උත්සවයේ පින්තුර සහ Samsung Galaxy S4 හි පින්තුර පෙළක්

2013-03-15_0937 2013-03-15_0939 2013-03-15_0940 2013-03-15_0943 2013-03-15_0944 2013-03-15_09482013-03-15_0952_001 2013-03-15_0955 2013-03-15_0952 2013-03-15_0952 2013-03-15_0952_001 2013-03-15_0955

S4 s4 2 s4 3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments

comments
There are no comments

Add yours

Read more:
Diode
Diode Milliampere made electronica music using MS-DOS

Diode Milliampere made electronica music using MS-DOS MS-DOS හරහා සංගීත නිර්මාණය කළ Diode Milliampere නම් පුදුමාකාර පුද්ගලයා ශ්‍රී ලංකාවේ Remix..

CyanogenMod M2
CyanogenMod 10 M2 now available

CyanogenMod 10 M2 නිකුත්වේ CyanogenMod අයිතිකරුවන් ගෙන් නිකුත් උන නවතම නිවේදනයට අනුව ඔහුන්ගේ නවතම සංස්කරණය නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ M..

faceboookhome
Facebook Home now unofficially available for nearly any Android device

Facebook Home පිළිබදව පැහැදිලි විස්තරයක් පසුගිය සතියේදී Kainzter විසින් ඉදිරිපත් කළා මතක ඇති. බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ Facebook Home අත්දැකීම..

Close